Trgovski center v Prištini (Kosovo)Prishtina Mall

Eden največjih projektov, ki nas je zaposloval v zadnjih treh letih, je Trgovski center v Prištini. Gre za največji trgovski center ne le na Kosovem, temveč na sploh v tem delu Evrope.

Njegova površina znaša 71 200 kvadratnih metrov. Pri Geberitu smo sodelovali s pripravo strešnega odvodnjavanja s podtlačnim sistemom Pluvia, za oskrbo s pitno vodo pa so grajeni tudi elementi sistemov Mepla in Mapress, za odvodnjavanje odpadne vode pa Silent PP.

Posebna streha

Streha objekta ne sestoji iz enotnega dela, temveč je razdeljena na mnogo manjših površin. Ker je objekt precej velike površine, so tudi posamezne strehe kar zajetne, pa tudi njihova sestava ni enolična. Tako se na objektu nahajajo betonske, panelne in steklene strehe, čemur ustrezno smo izbrali naš material in prevideli način vgradnje. Preračun odvodnjavanja je bil skrbno pripravljen za vsako enoto, pri čemer so bile upoštevane tako lastnosti streh, kot tudi zahteve in želje pristojnih za izvedbo projekta.

Proces gradnje

Pri določanju pozicij vtočnih elementov, smo upoštevali predvidene naklone streh, lokacije vertikalnih vodov pa so bile izbrane glede podane možnosti. Potek vmesnih povezovalnih cevi je bil izbran čim bolj smiselno. Za trgovski center je bilo predvidenih več steklenih streh. Ker nanje ni možno vgraditi vtočnikov, smo s pristojnimi uskladili prelivanje vode na bližnje nižje ležeče strehe ali pa uporabili žlebove, kamor se vtočniki lahko vgradijo. Skupno je na objektu uporabljenih 218 vtočnikov, tako večjih z maksimalno kapaciteto 25 l/s, kot tudi manjših z maksimalno kapaciteto 12 l/s. Za pritrjevanje večine cevi so uporabljene nosilne tračnice, ki so pritrjene pod strop. Takšna Geberitova sistemska rešitev je za objekt take velikosti več kot primerna. Direktnega pritrjevanja na strop z objemkami smo se posluževali bolj poredko, le v primeru kratkih odsekov cevi. Tekom dela smo prejemali informacije, ki so zahtevale prilagajanje našega dela. Tako smo z namenom, da bi naš sistem ustrezal izvedli potrebne korekcije.

Lokacija objekta je od nas kar oddaljena. Kljub temu pa smo gradbišče večkrat obiskali in se seznanili s stanjem na terenu, kar nam je omogočilo imeti dober vpogled na dejansko stanje. Seveda smo proces izvedbe spremljali tudi na daljavo, kar iz svojih pisarn. Redno smo bili v stiku s podjetjem Europipe, ki je eden izmed naših pomembnejših partnerjev na Kosovem. Za komunikacijo nam je bil na voljo g. Arban Veselaj. Skrbel je, da so do nas prišli dokumentacije in posebne zahteve sodelujočih na projektu, zaradi česar je bilo mogoče dokumentacijo sprotno prilagajati na ustrezno stanje. Po uskladitvi podatkov, pripravi končnega izračuna in popisa potrebnega materiala je bil čas za izvedbo naših sistemov. Tukaj je ključno vlogo odigral izkušen inštalater Xhema German, kakor se sam poimenuje z vzdevkom. Na podlagi prejete dokumentacije je poskrbel za strokovno izvedbo Geberitove inštalacije.

V preteklosti smo sodelovali že na mnogih večjih objektih, vendar Trgovski center v Prištini vsekakor izstopa. Ko bo gradnja končana, bo objekt zagotovo izgledal mogočno. Ob misli da smo pri tem sodelovali tudi mi, bo to gotovo priložnost za zadovoljstvo.

Dejstva

Geberit Know-how

Geberit Know-how

  • Sistem za odvodnjavanje streh Geberit Pluvia
  • Sistem Geberit Silent-PP
  • Sistem Geberit PE
  • Sistem za oskrbo Geberit Mapress
  • Sistem za oskrbo Geberit Mepla

Slike