Pogoji uporabe za Geberit mobilne aplikacije

Pogoji uporabe opisujejo pogoje za uporabo mobilnih aplikacij Geberit (»mobilne aplikacije«) in storitev IoT.

Slovar

 • B2C - Poslovanje s potrošnikom; aplikacije in storitve, ki se osredotočajo na knočne stranke
 • B2B - Poslovno poslovanje; aplikacije in storitve, ki se osredotočajo na poslovne stranke
 • IoT - Internet stvari; komunikacija in interakcija med omrežnimi napravami, aplikacijami in aplikacijami v oblaku
 • Mobile App - Aplikacija za mobilne naprave
 • CRM - Upravljanje odnosov s strankami - baza podatkov o glavnih podatkih strank
 • Geberit ID - Račun za aplikacije in portale, specifične za Geberit
 • Bluetooth - Tehnologija za brezžično komunikacijo z napravami
 • Geberit AquaClean - Serija tuš WC-jev iz Geberita

I. Scope

1. Pogoji uporabe veljajo med Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, Jona, Švica (»GEBERIT VERWALTUNGS AG«) in uporabnikom Geberit Mobile Apps in IoT Services (»Uporabnik«) ter urejajo uporabo in podporo za mobilne aplikacije in IoT storitve, ki jih zagotavlja Geberit.

2. Odstopajoči, nasprotujoči si ali dodatni splošni pogoji uporabnika postanejo del pogodbe le, če in v kolikor se je GEBERIT VERWALTUNGS AG izrecno pisno strinjal z njihovo veljavnostjo.

II. Scope of services

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG ponuja naslednje mobilne aplikacije za mobilne naprave:

Geberit Home

 • B2C aplikacija za končnega uporabnika za naprave Geberit, ki podpirajo Bluetooth. Za konfiguracijo, nadzor in vzdrževanje naprave.
 • Poizvedba stanja, nadzor, konfiguracija in vzdrževanje naprav Geberit, ki podpirajo Bluetooth; za državo in napravo: registracija naprave in dostop do spletne trgovine.

Geberit Control

 • B2B uporabniška aplikacija za naprave Geberit, ki podpirajo Bluetooth. Za konfiguracijo, nadzor in vzdrževanje naprave.
 • Poizvedba stanja, nadzor, konfiguracija in vzdrževanje naprav Geberit, ki podpirajo Bluetooth; za državo in napravo: Upravljanje profilov naprav.

Geberit Service

 • B2B servisna aplikacija za tuš WC-je Geberit AquaClean, ki podpira Bluetooth. Za servis in vzdrževanje naprave
 • Funkcije za odpravljanje težav, odpravljanje napak in vzdrževanje Geberit AquaCleans s strani pooblaščenih serviserjev Geberit.

Geberit SetApp

 • B2B uporabniška aplikacija za sanitarne vode Geberit, ki podpira Bluetooth. Za nadzor in konfiguracijo naprave.
 • Konfiguracija sanitarnih splakovalnikov Geberit.

Geberit Pro

 • B2B uporabniška aplikacija za podatke o izdelkih in katalogih.
 • Ogled in shranjevanje izdelkov, nadomestnih delov in kataloških podatkov; Prepoznavanje izdelkov; funkcije za načrtovanje z izdelki Geberit.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG ponuja naslednje storitve IoT:

Geberit AquaClean Remote Service

Storitev oddaljenega vzdrževanja Geberit AquaCleans prek aplikacije Geberit Home, ki jo izvaja služba za stranke Geberit.

Odpravljanje težav, odpravljanje napak in konfiguracija Geberit AquaClean v primeru podpore Geberitove službe za stranke.

3. GEBERIT VERWALTUNGS AG ponuja mobilne aplikacije in storitve IoT brezplačno. Pogoji uporabe veljajo ves čas uporabe mobilnih aplikacij. Mobilne aplikacije se potem ne uporablja več, ko jo odstranite iz pametnega telefona. Družba GEBERIT VERWALTUNGS AG je upravičena kadar koli spremeniti mobilne aplikacije ali storitve ali jih - po odpovednem roku - v celoti ali delno dati na voljo samo proti plačilu ali v celoti ali delno prekiniti njihovo zagotavljanje. Spremembe in dopolnitve teh pogojev uporabe bodo objavljene po e-pošti ali drugem elektronskem komunikacijskem sredstvu (npr. Prek mobilne aplikacije).

4. GEBERIT VERWALTUNGS AG z največjo možno skrbjo ustvarja vsebino mobilnih aplikacij in IoT storitev. Vendar ne moremo jamčiti, da je navedena vsebina natančna, posodobljena in popolna.

5. Uporabnik mora prevzeti odgovornost za lastno uporabo mobilnih aplikacij in storitev IoT ter vnaprej prebrati razpoložljive informacije (npr. Navodila, informativni material, videoposnetke).

6. GEBERIT VERWALTUNGS AG uporabniku zagotavlja mobilne aplikacije in storitve interneta stvari brez obljube o posebni razpoložljivosti. Zahtevek za uporabo storitev obstaja le v okviru tehničnih in operativnih možnosti podjetja GEBERIT VERWALTUNGS AG. GEBERIT VERWALTUNGS AG si prizadeva zagotoviti nemoteno in nemoteno delovanje. Kljub temu lahko pride do prekinitev zaradi tehničnih napak ali vzdrževalnih ukrepov.

7. Nekatere ponujene aplikacije zahtevajo preverjanje pristnosti uporabnika.

a. Geberit vedno bolj uporablja Geberit ID, ki se uporablja za storitve v celotni skupini. Za Geberit ID veljajo ločeni pogoji uporabe in pravilniki o zasebnosti. S tem soglašate, ko ustvarite Geberit ID.
b. Aplikacija Geberit Service podpira servisiranje in vzdrževanje Geberit AquaClean s strani pooblaščenih in certificiranih servisnih partnerjev. Aplikacijo storitve lahko uporabljate samo z računom Geberit Service App, ki ga za vsakega servisnega partnerja ustvari skupina za kakovost Geberit.
c. Aplikacija Geberit Control služi kot uporabniški vmesnik za zagon in vzdrževanje izdelkov Geberit z integriranim vmesnikom Bluetooth. Ko je Geberit ID uspešno registriran, se obseg funkcij razširi.

8. GEBERIT VERWALTUNGS AG si pridržuje pravico, da omeji število uporabnikov storitev IoT, tako da je mogoče zagotoviti zadostno zmogljivost in storitve.

III. Združljive skupine izdelkov

Mobilne aplikacije iz oddelka II.1 so združljive z naslednjimi izdelki iz spodnjih skupin izdelkov. Osnovni pogoj za uporabo je aktivna povezava Bluetooth med mobilnimi aplikacijami in izdelki. Informacije o združljivosti so na voljo na straneh z informacijami o izdelku in v uporabniškem priročniku.

Geberit washbasin tap, e.g. type 185/186

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit Control

Geberit urinal system, e.g. type 01/10/30/50

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit Control

Geberit actuator plate, e.g. DuoFresh (auto/manual)

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit Control, Geberit Home

Geberit WC flush control, e.g. Sigma 80

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit Control, Geberit Home

Geberit AquaClean, e.g. Mera Comfort

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit Home, Geberit Service
 • Kompatibilna IoT Storitev: Geberit AquaClean Remote Service

Geberit sanitary flush, e.g. HS2

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit SetApp

Geberit mirror cabinet, e.g. One

 • Kompatibilna aplikacija: Geberit Home

IV. Obveznosti uporabnikov

1. Uporabnik se zavezuje, da ne bo zlorabljal mobilnih aplikacij. Zlasti se šteje, da obstaja zlasti v naslednjih primerih:

 • Uporaba storitev in podatkov v nezakonitem ali kaznovalnem kontekstu ali v kontekstu, ki bi lahko dolgoročno škodoval ugledu Geberita..
 • Uporaba storitev na način, ki presega običajno pogostnost uporabe in ima trajni škodljiv učinek na delovanje infrastrukture (npr. Strežnika).

V primeru zlorabe mobilnih aplikacij in storitev interneta stvari si Geberit pridržuje pravico, da začasno ali trajno blokira dostop do njih za kršitelja. Blokiranje se lahko izvede le, če je za mobilne aplikacije ali storitve interneta stvari potrebno preverjanje pristnosti uporabnika (Geberit ID; račun računa Geberit Service App).

2. Če uporabnik Geberit ID ne potrebuje Geberit ID iz poslovnih razlogov, o tem obvesti Geberit za prilagoditev računa Geberit ID.

3. Če uporabnik aplikacije Geberit Service App iz poslovnih razlogov ne potrebuje več aplikacije Geberit, o tem obvesti Geberit za izbris računa aplikacije Geberit Service App.

V. Avtorske pravice in pravice uporabe

1. Vsa besedila, slike, grafike, animacije, video posnetki, zvoki in druga dela, pa tudi kako so postavljeni v mobilnih aplikacijah in storitvah interneta stvari, skupaj z blagovnimi znamkami, logotipi in emblemi ter IT infrastrukturo, ki stoji za mobilnimi aplikacijami ali storitvami IoT. , so predmet zaščite avtorskih pravic in / ali drugih zakonov o zaščiti s strani GEBERIT VERWALTUNGS AG ali tretjih oseb. Teh ni dovoljeno kopirati, distribuirati, spreminjati ali omogočiti dostop tretjim osebam v komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja družbe GEBERIT VERWALTUNGS AG ali tretje osebe.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG uporabniku podeljuje neizključno, preklicno, neprenosljivo, neprenosljivo in brezplačno pravico do uporabe mobilnih aplikacij in storitev interneta stvari, vključno z vsemi digitalnimi vsebinami, ki jih vsebuje, v skladu s temi pogoji uporabe za predvidene namene.

3. Podelitev pravic uporabe je pogojena z upoštevanjem teh pogojev uporabe. V primeru kršitve teh pogojev uporabe s strani uporabnika pravice do uporabe mobilnih aplikacij - vključno z njihovo vsebino - samodejno prenehajo veljati.

4. Če uporabnik naloži slike prek aplikacije Geberit Pro, uporabnik prenese na GEBERIT VERWALTUNGS AG neizključno, nepreklicno, trajno in brezplačno pravico do obdelave slike z namenom prepoznavanja izdelkov Geberit in izboljšanja prepoznavanja slik.

VI. Liability

1. GEBERIT VERWALTUNGS AG si pridržuje pravico do olajšave in odškodninskih zahtevkov v primeru kršitve teh Pogojev uporabe s strani uporabnika - na primer v primeru nezakonite uporabe aplikacije in njene vsebine.

2. GEBERIT VERWALTUNGS AG je vedno odgovoren za naklep, hudo malomarnost in poškodbe življenja, okončin ali zdravja v skladu z Zakonom o odgovornosti za izdelke in za jamstva, ki jih je izrecno podelila družba GEBERIT VERWALTUNGS AG. Družba GEBERIT VERWALTUNGS AG je odgovorna le za škodo, ki jo je povzročila manjša malomarnost družbe GEBERIT VERWALTUNGS AG v primeru kršitve materialne pogodbene obveznosti, pri čemer je znesek teh odškodninskih zahtevkov v celoti omejen na predvidljivo škodo. Materialne pogodbene obveznosti v tem smislu so obveznosti, na izpolnjevanje katerih se Uporabnik redno zanaša in se lahko zanese, katerih izpolnitev je bistvena za dosego namena pogodbe.

3. V vseh drugih pogledih je odgovornost družbe GEBERIT VERWALTUNGS AG izključena.

4. Če je odgovornost Geberita izključena ali omejena v skladu s temi določbami, to velja tudi za odgovornost izvršnih organov, zastopnikov in zaposlenih v Geberitu.

5. Če tretja oseba vloži zahtevek proti družbi GEBERIT VERWALTUNGS AG zaradi kršitve teh pogojev uporabe s strani uporabnika, uporabnik odškoduje družbi GEBERIT VERWALTUNGS AG vse terjatve in stroške, ki iz tega izhajajo neposredno ali posredno, vključno z razumnimi stroški zagovor odvetnika. To ne velja, če uporabnik ni odgovoren za kršitev.

6. Vsebino, predstavljeno prek mobilnih aplikacij in storitev IoT, GEBERIT VERWALTUNGS AG ustvarja in posodablja z največjo možno skrbnostjo. Vendar ne moremo jamčiti, da je navedena vsebina natančna, posodobljena in popolna.

7. GEBERIT VERWALTUNGS AG ne prevzema nobene odgovornosti za tehnično funkcionalnost (zlasti odsotnost virusov) ali vsebino spletnih mest tretjih oseb, na katera obstajajo sklici ali povezave v storitvah Mobile Apps in IOT.

VII. Uporaba zunanjih knjižnic

V povezavi z aplikacijami za mobilne naprave se uporabljajo naslednje knjižnice drugih proizvajalcev:

Geberit Home

 • Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Control

 • Apache licence 2.0, Xamarin.BlurView, LottieXamarin

Geberit Service

 • Neposredna knjižnica / knjižnice: /

Geberit SetApp

 • Neposredna knjižnica / knjižnice: /

Geberit Pro

 • Neposredna knjižnica / knjižnice: /

VIII. Data protection and data security

1. Geberit si prizadeva zagotoviti, da so podatki, zbrani prek mobilnih aplikacij ali storitev interneta, vedno zaščiteni. V ta namen uporablja najsodobnejše tehnologije, ki jih nenehne neodvisne tretje osebe nenehno izboljšujejo in revidirajo.

2. Varnost vaših osebnih podatkov je za Geberit izjemno pomembna. Z zaupanimi podatki ravnamo skrajno skrbno in v skladu z zakonskimi zahtevami. Naša politika zasebnosti vsebuje informacije o tem, kako se obdelujejo vaši osebni podatki. To je na voljo na ZASEBNOST PODATKOV za aplikacije.

IX. Sklepne določbe

1. Če so posamezne določbe teh pogojev uporabe v celoti ali delno neveljavne ali neizvršljive, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Šteje se, da je neveljavna določba nadomeščena z veljavno določbo, ki se čim bolj približa ekonomskemu namenu neveljavne določbe. Enako velja za vse vrzeli.

2. Švicarska zakonodaja se uporablja z izjemo kolizijske določb.

3. Kraj izvedbe in izključna pristojnost za podjetnike je Jona. Predpisani obvezni kraji pristojnosti ostanejo nespremenjeni.

Verzija: Januara 2021