Geberit SuperTube | Geberit.si

Geberit SuperTube Sistem za pridobitev prostora

Premišljena hidravlika: vse za učinkovito odvodnjavanje

Domiselna in hidravlično optimizirana tehnologija Geberit SuperTube ustvarja neprekinjen zračni steber v odvodnem vodu. Tako vgradnja vzporednega voda za odzračevanje ni potrebna. Cevi z manjšim premerom, ki delujejo povsem brez odzračevanja, potrebujejo občutno manjše jaške za vode. Poleg tega se lahko na mestu etažiranja vodoravni vodi dolžine do 6 metrov položijo brez naklona, kar pomeni bolje izkoriščen prostor. Tako Geberit SuperTube ustvari več prostora za bivalne in uporabne površine.

  • več prostora za bivalne in uporabne površine
  • enostavno načrtovanje in vgradnja
  • manjši, enoten premer cevi
  • največja pretočnost 12 l/s
  • brez dodatnega prezračevalnega voda
  • vodoravni etažirni cevovod brez naklona (do 6 m)

Prostorsko varčna inštalacija

Prihranek prostora zaradi manjših mer cevi d110 brez dodatnega odzračevalnega voda. Dodaten prihranek z vodoravnimi cevovodi brez padca do dolžine šest metrov.
Večja poraba prostora pri običajnih sistemih odvodnjavanja z dimenzijo cevi d160 in dodatnim odzračevalnim vodom d90

Primerjava pokaže razliko:

Geberit SuperTube (prikaz na levi) dosega maksimalno zmogljivost odtekanja 12 l/s pri stalnem premeru cevi d110. Pri tem ni potrebe po prezračevalnem vodu. Poleg tega se lahko na mestu etažiranja vodoravni vodi dolžine do 6 metrov položijo brez naklona, kar pomeni bolje izkoriščen prostor.

Običajni sistem (prikaz na desni) običajni odvodni vod dosega pri premeru cevi d160 in dodatnem prezračevalnem vodu premera d90 zmogljivost odtekanja 12,4 l/s

Popolna uskladitev

Iztekajoča voda se vrti v armaturi Geberit PE Sovent.

Neprekinjen zračni stolpec z Geberit SuperTube
IZBERITE TOČKO NA SLIKI

Fazonski kosi, ki poskrbijo za preobrat

Fazonski kos Geberit PE Sovent d110

Fazonski kos Geberit PE Sovent d110

Fazonski kos Geberit PE Sovent s svojo optimizirano obliko usmerja vodo v vertikalnem vodu, jo zavrtinči in pritiska ob steno cevi. Pri tem nastane v notranjosti vrtinčast tok, ki ustvari stabilen, neprekinjen pretok zraka, ta pa omogoča zmožnost odvodnjavanja 12 l/s.

Koleno Geberit PE BottomTurn d110

Koleno Geberit PE BottomTurn

Vrtinčasti tok se v kolenu Geberit PE BottomTurn preusmeri izključno po spodnjem delu oboda cevi brez prekinitve zračnega stebra. Ta preusmeritev povzroči občutno manjšo izgubo hitrosti, kot običajne rešitve.

Geberit PE BackFlip Bend d110

Koleno Geberit PE BackFlip

Navznoter obrnjeno koleno Geberit PE BackFlip preusmerja dotekajoči tok tako, da se ta ponovno zavrtinči in v navpičnem vodu nadaljuje pot kot vrtinčeni tok. Tako se ohrani notranji zračni steber v nadaljevanju padnega voda.

Videos

Kratka predstavitev Geberit SuperTube

Kratka predstavitev sistema, ki prihrani prostor: Geberit SuperTube

Geberit je pristojen za hidravliko

Oglejte si zgodovino Geberit SuperTube

Vse tehnične informacije o sistemu Geberit SuperTube se nahajajo V PRODUKTNEM KATALOGU